Voorwaarden

Service en Contractvorming

 • MYSCHIPHOL.COM handelt als een bemiddelaar voor een derde partij (de transport leverancier).
 • Het contract (definitieve overeenkomst) van het voorzien van de transportdienst is tussen u (de Klant) en de derde partij (de Transport Leverancier).
 • Door het reserveren van een service op onze website, gaat u een contract aan met de Transport Leverancier.
 • Reserveringen bij MYSCHIPHOLTAXI.COM zijn afhankelijk van beschikbaarheid van de Transport Leverancier en geschikte voertuigen.

Reisgegevens

 • Bij transfers vanaf het vliegveld, gaat de Transport Leverancier uit van de initieel geplande aankomsttijd van uw vlucht (opgegeven door de Klant tijdens het maken van de boeking) als uitgangspunt voor het oppikken van de Klant. De lokaal gebruikelijke tijd die nodig is om ingecheckte bagage op te halen en die nodig is om door de douane te komen, wordt opgeteld bij de initiële geplande aankomsttijd van uw vlucht, dwz dat de aankomsttijd van het vliegtuig niet gelijk is aan de tijd dat de Klant opgepikt wordt door de Chauffeur
 • Vergelijk uw reserveringsgegevens met de bevestiging van uw Transport Leverancier. Eventuele veranderingen of discrepanties moeten direct aan uw Transport Leverancier doorgegeven worden.
 • Iedere verandering in uw reis moet aan uw Transport Leverancier worden doorgegeven in afwachting van een bevestiging. Het kan voorkomen dat voor de wijziging bijbetaald moet worden.
 • Er wordt rekening gehouden met aanpassingen van vluchttijden, echter kan dit leiden tot mogelijke wachttijden.
 • Wij adviseren de klant om de Transport Leverancier te benaderen als de vertraging meer dan een uur is.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid voor het voorzien van transportdiensten tussen u en de Transport Leverancier is uitsluitend beperkt tot die twee partijen tussen wie de dienst is gecontracteerd.
 • De aansprakelijkheden van MYSCHIPHOLTAXI.COM die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn beperkt tot die van een derde partij bemiddelaar tussen u en de Transport Leverancier.
 • Iedere aansprakelijkheid als het gevolg van het leveren van transportdiensten zal alleen de verantwoordelijkheid zijn van de Transport Leverancier en hun verzekeringsmaatschappij.
 • Noch wij, noch de Transport Leverancier kan verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies (inclusief het missen van een vlucht) als gevolg van onvoldoende reistijd.
 • Door hierbij in te stemmen, accepteert u dat MYSCHIPHOLTAXI.COM op geen enkele manier verantwoordelijk zal zijn voor enige vorm van verlies, kosten of door u aangesproken kan worden bij enig probleem met het vervoer en dat alle eventuele vorderingen zullen worden doorgestuurd naar de Transport Leverancier.
 • MYSCHIPHOLTAXI.COM zal uiteraard alles doen wat in haar macht ligt om de klant te helpen bij het oplossen van klachten of andere issues.

Beschikbaarheid van diensten

 • MYSCHIPHOLTAXI.COM is gemachtigd namens de Transport Leverancier om iedere door u geplaatste reservering te weigeren.
 • Wij garanderen geen succesvolle toewijzing van een Transport Leverancier bij een reserveringsaanvraag.
 • Alle in de website opgegeven informatie is te goeder trouw en geacht juist te zijn op het moment van afdrukken.
 • MYSCHIPHOLTAXI.COM zal niet verantwoordelijk zijn voor enige onnauwkeurigheden als het gevolg van verouderde informatie, welke niet aan de Transport Leverancier is doorgegeven.

Transport Service

 • De route van of naar de plaats van bestemming kan niet worden gegarandeerd en Google Maps welke op onze website wordt afgebeeld is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Hoewel er redelijke inspanning wordt geleverd om de ophaaltijden te respecteren, zijn ze niet gegarandeerd. Ongebruikte transfers worden niet terugbetaald en alternatieve transportkosten worden niet vergoed, tenzij vooraf goedgekeurd door een Customer Service Center lid van ons team. Als u bevoegd bent om alternatief vervoer te nemen, zorg er dan voor dat u een ontvangstbewijs/factuur ontvangt en leg dit voor aan onze Customer Service Center ter beoordeling. Er is geen uitkering verschuldigd voor declaraties van reizen zonder geldige ingediende kwitanties.
 • Voor aankomst transfers, zullen onze chauffeurs bij aankomst tot een maximum van 90 minuten na de geplande landingstijd op u wachten. Bij vertrek, zullen onze chauffeurs wachten bij het ophaaladres voor een maximum van 20 minuten na de opgegeven ophaaltijd. Als u de chauffeur vraagt om na 20 minuten te wachten, houdt er dan rekening mee dat een wachttijd vergoeding rechtstreeks door de Transport Leverancier in rekening kan worden gebracht.
 • U bent verantwoordelijk voor het controleren van de afgesproken ophaaltijd en om ervoor te zorgen dat uw aankomsttijd minstens 10 minuten zal zijn, vóór de check-in balie geopend is (niet sluit) en in geen geval minder dan twee uur voorafgaand aan de geplande vertrektijd.
 • De chauffeur zal u ophalen en zet u zo dicht mogelijk bij de opgegeven adressen af. In het geval dat de toegang via een conventionele route wordt afgesloten, als gevolg van weersomstandigheden, verkeersongevallen enz., zal de bestuurder op uw uitdrukkelijke verzoek, gebruik maken van een langere route om de afgesproken bestemming te bereiken, maar in zulke gevallen kunt u aansprakelijk worden gesteld voor enige bijkomende kosten.
 • Hoewel we ernaar streven om bevestigingen te bieden via sms-berichten, is deze dienst afhankelijk van telefoonnetwerken die buiten onze macht vallen. Als een SMS-bericht verloren raakt of vertraagd is, zal de klant gebruik moeten maken van informatie welke wordt verstrekt door e-mail of via ‘Uw Boeking’ te vinden op onze Website.

Betaling

 • Er zijn twee mogelijkheden om uw reservering te betalen:
  • Een aanbetaling tijdens het online reserveren en het resterende bedrag aan uw Transport Leverancier of;
  • Een volledige betaling tijdens het online reserveren.

Op sommige bestemmingen is volledige vooruitbetaling vereist.

Wijzigingen en annuleringen door u

 • Eventuele wijzigingen in de transfer gegevens, moeten worden aangevraagd via de rubriek ‘Uw Boeking’ via de website te bereiken, voorafgaand aan de datum van de reis en zal pas definitief zijn nadat uw aanvraag is gecheckt met de Transport Leverancier en aan u is bevestigd via e-mail.
 1. Indien de annulering plaatsvindt 48 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de voucher) bedragen de annuleringskosten 25% van de initiële boekingsprijs.
 2. Indien de annulering plaatsvindt tussen 48 tot 24 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de voucher) bedragen de annuleringskosten 50% van de initiële boekingsprijs.
 3. Indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de voucher), bedragen de annuleringskosten 100% van de initiële boekingsprijs.

Wijzigingen en annuleringen door MYSCHIPHOLTAXI.COM

 • We doen ons uiterste best om (binnen alle redelijk- en billijkheid) te voldoen aan uw voertuigvoorkeuren, maar we kunnen mogelijk genoodzaakt zijn een ander voertuig in te zetten wegens functionele of veiligheidsredenen. Indien we genoodzaakt zijn uw boeking om te zetten naar een andere (lagere) categorie of een kleiner voertuig waarvoor een lager tarief beschikbaar is, zullen we het verschil in de tarieven vergoeden.
 • In zeer zeldzame gevallen kunnen we genoodzaakt zijn uw boeking te annuleren. In dat geval wordt het bedrag volledig aan u vergoed, maar dragen wij hierna geen verdere aansprakelijkheid. Wel zal MYSCHIPHOLTAXI.COM haar uiterste best doen (tot op redelijke hoogte) om passende alternatieven te vinden voor bevestigde boekingen die door ons geannuleerd worden.

Wijzigingen en annuleringen door de transport leverancier

 • In het geval van een aanpassing van de vlucht van meer dan 1 uur, houdt de Transport Leverancier het recht de boeking te annuleren of voor de extra wachttijd (>1 uur) extra kosten in rekening te brengen. In het geval van annulering door de Transport Leverancier wordt het volledige bedrag terugbetaald dat door de klant betaald is.
 • Wij zullen de Klant zo snel als mogelijk informeren indien de Transport Leverancier significante wijzigingen in de boeking moet doen of deze moet annuleren. We zullen ook gebruik maken van alle redelijke inspanningen om een alternatief geschikte Transport Leverancier voor u te vinden zonder extra kosten, echter hebben wij verder geen aansprakelijkheid jegens de Klant.

Restitutie beleid

 • Alle annuleringen van contracten dienen schriftelijk per e-mail aan onze klantenservice worden gestuurd.
 • Als we uw annulering meer dan 48 uur voor de geplande ophaaltijd van de te annuleren transfer ontvangen, wordt het bedrag dat hiervoor betaald is vergoed, na aftrek van 25% van het totale boekingsbedrag. Bij annuleringen tussen 48 en 24 uur voor de aanvangstijd van het vervoer (zoals vermeld op de voucher) wordt het bedrag dat hiervoor betaald is vergoed, na aftrek van 50% van het totale boekingsbedrag.
 • Er wordt geen geldelijke vergoeding gemaakt voor annuleringen die minder dan 24 uur voor de geplande tijd van de te annuleren transfer worden ontvangen.
 • Terugbetalingen worden binnen 30 dagen verwerkt.

Kinderstoeltjes

 • Ieder land heeft verschillende wetten en regelgevingen m.b.t. het gebruik van baby- en kinderstoeltjes.
 • Baby/kinderzitjes zullen, indien bijgeboekt, voorzien worden indien mogelijk. In zeldzame gevallen, kan het echter zijn dat deze zitjes niet voorzien kunnen worden. In zulke omstandigheden, heeft u recht op een volledige terugbetaling van de niet voorziene zitjes. Als u niet bereid bent om te reizen in geval de baby/kinderzitjes niet voorzien zijn, gelieve uw eigen zitjes te voorzien.

Bagage

 • In onze prijzen is een tas of koffer (op basis van een maximale gecombineerde afmeting van 158cm, lengte + breedte + hoogte) per passagier inbegrepen. Alle bagage moet tijdens de boeking aangegeven worden. Kleinere items (bv. laptoptas, handtas, kleine schoudertas) welke in de voetenruimte van de passagier passen, hoeven niet aangegeven te worden. De passagier is verantwoordelijk voor alle kosten die ontstaan indien additionele voertuigen nodig zijn om de niet aangegeven bagage te vervoeren.
 • Extra bagage en grote voorwerpen kunnen additioneel in rekening worden gebracht.
 • Benader de MYSCHIPHOLTAXI.COM klantenservice voor verdere informatie.

Contact

 • Alle contactgegevens in verband met de wijziging van de gegevens van uw reservering moeten per e-mail of via de rubriek ‘Uw Boeking’ worden aangevraagd (te bereiken via onze site).
 • Het is essentieel om te controleren of het e-mailadres dat u heeft opgegeven correct is en dat u alle inkomende e-mails tot aan de tijd van uw Transfer ontvangt en leest.
 • In het geval van de onvermijdelijke veranderingen in het contract, zullen wij u op de hoogte brengen door u te mailen naar het door u opgegeven e-mailadres op het moment van het maken van de boeking, de handeling van het verzenden van deze e-mail wordt beschouwd als bewijs van ontvangst door u. Hetzelfde systeem geldt voor alle andere adviserende e-mails die wij naar u sturen.
 • Als u om welke reden dan ook niet aanwezig bent op het ophaalpunt binnen een redelijk termijn, na de geplande tijd vermeld op uw voucher, zal de Chauffeur proberen contact met u op te nemen op het mobiele telefoonnummer welke u heeft verstrekt.
 • Als het niet mogelijk is om u te bereiken omdat u ons niet heeft voorzien van een operationeel mobiel telefoonnummer op het moment van boeken, heeft u geen of slechte verbinding, geen signaal, geactiveerd voicemail of het gesprek kan niet worden beantwoord, zal de dienst niet worden verstrekt, de Transport Leverancier is ontheven van de verplichtingen en een terugbetaling zal dan niet verschuldigd zijn.

Overmacht

 • MYSCHIPHOLTAXI.COM en uw Transport Leverancier kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, veranderingen of annuleringen van de service door overmacht, of door andere omstandigheden die niet te overzien of buiten het bereik van de Transport Leverancier zijn.

Talen

 • Onze Customer Service helpdesk en email ondersteuning (in Engels, Spaans, Frans en Portugees) is beschikbaar tijdens kantooruren. MYSCHIPHOLTAXI.COM doet haar uiterste best u te ondersteunen in de taal waarin u uw boeking gemaakt heeft.
 • Alhoewel MYSCHIPHOLTAXI.COM veel zorg besteedt aan de kwaliteit van de vertalingen van de website en algemene voorwaarden, zal bij discrepantie de Engelse taal prevaleren.

Website

 • Copyrights, trademarks en ander intellectueel eigendom van de website zijn beschermd bij nationaal en internationale wetten.
 • Afbeeldingen van de transport opties getoond (tijdens het maken van de boeking) zijn alleen indicatief. Kleur, merk of model kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Geschillen

 • Op al deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse wet van toepassing.
 • De schikking van eventuele geschillen tussen u en MYSCHIPHOLTAXI.COM vallen onder de Nederlandse jurisdictie in de rechtbanken van Amsterdam

Bedrijfsgegevens

 • De website www.myschipholtaxi.com is eigendom van MYSCHIPHOLTAXI.COM
 • Adres: Zekeringstraat, 1014BV, Amsterdam, Nederland
 • BTW-nummer: NL857749572.B01
 • KVK nummer: 69131449